Vår verksamhet

Amhult 2 AB är ett företag vars verksamhet i första hand är att bygga och förvalta byggprojektet Amhult Centrum, etapp II. 

Bolaget har som första mål att bebygga de tre fastigheterna i Amhult Centrum, etapp II. Därefter skall företaget successivt förvärva och utveckla nya byggnadsprojekt i närområdet där synergivinster kan göras med befintlig verksamhet.

Läs mer om hos här.

Aktiekurs

Kortnamn: AMH2 B

Lista: AktieTorget

Amhult Centrum

Flygbilden visar Amhult Centrum före byggnationen påbörjades i mars 2013.