Månadens rapport

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbete Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Hallen är nu helt riven

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Bara skrotet är kvar av hallen

Månadsrapport december, 12-2019

December 2019 går snart in i böckerna och är alltid en hektisk månad full av arbete och förberedelser för kommande år. Jag vill passa på att påminna om att i 2018 års december brev berättade vi att produktionen av kvarter Radarflyget 2 just hade startat och måndagen den 10 december 2018 slogs den allra första pålen för byggnaden. Vi kan konstatera att tiden går fort. Den första bilden visar december 2018. Den andra december 2019. Det har hänt en hel del i kvarteret på 12 månader.

 Kv. Radarflyget II december 2018. 

  Kv. Radarflyget II december 2019.

Nu har vi kommit så långt i arbetet att kranen på arbetsplatsen kommer att monteras ner i januari 2020. 60 personer arbetar i kvarteret med produktionen där de platsbyggda ytterväggarna monteras och Västkustsskivan monteras upp på fasaden. Plåtinklädnad före putsning pågår och murning och putsning har påbörjats. Invändigt är installationsväggar påbörjade på plan två och tre och isolering av ytterväggar pågår.

 I december arbetade också RA Bygg AB med att öppna upp genomfartsvägen förbi arbetsplatsområdet vid kvarter Radarflyget I och Radarflyget II som har varit avstängd och endast kunnat nås via den östra infarten. Vi arbetar också med att öppna en provisorisk väg från Flygfältsgatan med direkt access in på en av markparkeringarna som betjänar handeln med parkering för bland annat Willys kunder.

 Arbete med genomfartsväg december 2019.

Vårt arbete med kvarter India är i fas med utarbetad tidplan och på arbetsplatsen finns idag åtta man förutom arbetsledning som främst sysslar med markarbeten såsom schaktning och gjutning av skyddsbetong. Byggskylten är också beställd och kommer på plats inom kort.

Kv. India december 2019.

När man stänger ett år är det också ett gott tillfälle att filosofera över vad man uppnått under de 12 månaderna man stretat på. Om det kan ni läsa mera om i vår Årsredovisning 2019. Där får ni svart på vitt vad årets arbete levererat.

En God Jul och Ett Gott Nytt År önskar jag Er.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD