Månadens rapport

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbete Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Hallen är nu helt riven

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Bara skrotet är kvar av hallen

Månadsrapport augusti, 08-2018

Välkommen tillbaka till verkligheten. Och det är ju en ganska trevlig vardag som vi återvänder till. Sommaren har ju varit fin och numera är vi också bra på fotboll! Därmed tar vi tag i vår dagliga verksamhet och kan konstatera att våra produktioner kvarter Signalflyget 2 och Luftseglaren 2 flyter på och är nu fullt uppstartade efter juli månads semester. Som ni kan se på bilderna när de kommer till kvarter Luftseglaren 2 har källaren gjutits och första våningsplanet börjat komma på plats. I kvarter Stridsflyget 2 arbetar plåtslagare på fasad och tak i hus 1 och köksmontage och gipsning pågår i taklägenheter. I hus 2 arbetas det med badrum och ytskikt och slutligen i hus 3 pågår gipsarbete och målning samt tätskikt i badrum.

 

Kvarter Luftseglaren II i augusti 2018.

Vi har också haft en rundtur i kvarter Signalflyget 2 för att få en bild av hur långt AF Bygg AB har kommit invändigt. Intressant och riktigt roligt att se de olika lägenheterna på plats och hur det ser ut innan allt är helt färdigt och under produktion. 

Kvarter Signalflyget II i juni 2018.

Vi har också haft vårt årliga besök av Cirkus. I år var det Cirkus Olympia som tagit över efter Maximum som slog upp sitt tält på en av våra grusplaner där vi har parkering till vardags. Och jag säger som jag sade förra året. De har en beundransvärd logistik samarbete för att få allt på plats och därefter undanstädat på kort tid och där deras dygn är imponerande arbetsintensivt. 

Cirkus Olympia augusti 2018.

Slutligen den 28 augusti publicerade vi vår delårsrapport 2018.01.01-2018.06.30. Bolagets omsättning under perioden januari till juni uppgick till 16 479 (13 652) TSEK och bolagets resultat under samma period uppgick till 10 511 (4 367) TSEK efter skatt. Ni finner hela rapporten på www.amhult2.se

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD