Månadens rapport

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbete Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Hallen är nu helt riven

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Bara skrotet är kvar av hallen

Månadsrapport juni 2017

Så inleds juni månad och vi tar ett sista ryck innan Sommar Sverige stänger ner för semester. Detta innebär också att månadsbrevet tar semester i juli månad och vi återkommer i slutet på augusti, utvilade och förhoppningsvis mätta på sol.

Under juni månad har det i kvarter Signalflyget bland annat gjutits bottenplatta. I dagsläget har vi 11 personer på arbetsplatsen. Ni ser några bilder från bland annat gjutningen i nedan.

 

 

 

 

Kv. Signalflyget II i juni 2017.

Den 20 juni hade Göteborgs-Posten i mitt tycke en intressant debatt artikel författad av Christer Harrysson, professor i byggteknik, Örebro Universitet samt Glenn Welander, med dr Karolinska Institutet där det debatterade kring: ”Bygg småhus-bra, billiga och energieffektiva”. Jag personligen håller kanske inte med om allt som sades men tycker ändå att författarna påpekade variabler viktiga för att bygga bättre och billigare bostäder. Några av dessa har vi som bolag försökt anamma i våra byggnationer. Exempel är individuell mätning och debitering av energi och vattenanvändning, totalentreprenad och enkla och beprövad tekniska lösningar. Har ni tid och är intresserade läs den gärna på nätet:

http://www.gp.se/nyheter/debatt

Under månaden har också ett flertal projekteringsmöten genomförts med den ramgrupp som ansvarar för projekteringen av nybyggnationen av Folktandvårdens lokaler i Willys huset. Det har varit fokus på detta uppdrag under juni då ett flertal beställningar, exempelvis fackverk till stomme måste genomföras före semestern för att produktionen skall kunna gå igång direkt i augusti efter sommarens ledighet. Vi är nöjda med att denna upphandling har fungerat väl och att leverans och montage av detta material nu kommer att ske vecka 32.

Jag kan också notera att Nationaldagshelgen var det ett år sedan vårt kontor flyttade till våra nya lokaler och adress på Postflyget 7. Ett år går fort och vi trivs fortfarande lika bra på vårt kontor och vi gläder oss åt att vara på plats i området där vi har vår verksamhet.

Återstår därmed bara att önska Er en trevlig sommar.

På återhörande.

Maria Nord Loft
VD