Månadens rapport

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbete Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Hallen är nu helt riven

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Bara skrotet är kvar av hallen

Månadsrapport november, 11-2019

Nybyggnationen av vårt hotell pågår i god takt och vi kan nu se konturerna av stommen för de kommande hotelllägenheterna uppe på taket. 

 

 

 

 

 

Kv. Radarflyget, utbyggnad hotell november 2019.

I kvarter Radarflyget 2 har vi 37 man på arbetsplatsen och byggnationen pågår med smide för takstolar, råspont. TRP plåt och papp är under montage. De platsbyggda ytterväggarna är under montage och sockeln muras nu för tegelväggarna. Invändigt är installationsväggarna under montage på plan 2 och på plan 1 monteras under månaden ventilationskanaler. Man kan nu verkligen se hur kvarteret börjar ta form.

 

 

Kv. Radarflyget 2 november 2019.

I vårt nyaste projekt kvarter India pågår bland annat arbete med projektering för fullt och arbetet ligger i fas med tidplanen. Arbetsstyrkan består av 8 man främst inom mark och grävarbeten samt betong och utsättare. Vi kommer också inom kort att få upp byggskylten på plats för detta kvarter. 

Kv. India november 2019.

Det är också intressant att följa den samhällsdebatt som har pågått under året och som togs upp av Dagens Industri under november månad om den brist på äldreboende som finns ute i samhället nu betecknas som en ”tickande bomb”. Finansdepartementet har flaggat för att välfärden måste tillföras ytterligare 90 miljarder kronor de närmaste åren för att klara dagens nivå av äldreboende i åtanke den stora kull fyrtiotalister som nu närmar sig 80 års strecket vilka kommer att kräva plats på äldreboende. SCB räknar med att drygt 755 000 personer kommer att vara 80 år eller äldre år 2028. Samma åldersgrupp var i jämförelse 2017 en halvmiljon. Idag har 127 av landets 290 kommuner brist på äldreboende och det är 11 fler än föregående år.

Vi kan konstatera att Amhult 2 har valt en hyresgäst; Attendo AB som skall driva äldreboende i kvarter Radarflyget 2 har en god marknad i horisonten. Det finns fler privata aktörer som förutom Attendo AB driver äldreboenden såsom exempelvis Ambea eller Humana.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD