Månadens rapport

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbete Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Hallen är nu helt riven

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Bara skrotet är kvar av hallen

Månadsrapport augusti, 08-2019

Välkommen tillbaka till augusti. Och det är ju en ganska trevlig vardag som vi återvänder till. Vi hade ingen långsam inskolning efter semestern utan vi har haft arbete pågående på både kontor och byggen under hela sommaren.

Kvarter Luftseglaren 2:s uppstart och inflyttning har fungerat väl och arbetsplatsen är där under av etablering. Vi har därmed avslutat två byggnationer och besatt 100 bostäder med hyresgäster, under en tidsperiod av knappt ett halvår. Jag kan bara tacka mina medarbetare för ett mycket väl utfört arbete och en smidig process. Vi lär oss något nytt för varje projekt och den gamla devisen att man aldrig är fullärd och det finns alltid plats för förbättringar är verkligen sann.

Samtidigt arbetar vi mot en etablering av arbetsplatsen för byggnation av kvarter India. Vi river därmed de gamla industrihallarna som tjänat oss väl och genererat goda hyresintäkter under åren men som nu tjänat ut. Det är med en gnutta vemod och samtidig glädje som jag fotograferar deras demontering. Vi skall ju här bereda plats för ett av våra största bostadskvarter. Ni ser i nedan bilder från arbetet med nedtagningen av hallarna.

 

 

 

 

 

 

Under augusti månad visade färsk statistik från Valuegard att priserna fortsatt uppåt på bostadsmarknaden i Göteborg. Därmed ser vi inte någon avmattning på bostadsmarknaden i Göteborg. Tvärtom har priserna under juli månad ökat på både villor och bostadsrätter. Mest har priserna på villor ökat med 1,6% i juli och på ett års sikt är ökningen 5,9% för villor. För bostadsrätter är ökningen 0,5% (på årsbasis 1,6%) under juli samtidigt som det har varit fler försäljningar än normalt under sommarmånaden. Prisökningarna sker framförallt i storstäderna och även i Malmö och Stockholms bostadsmarknad rörde sig priserna uppåt med en ökning på 0,8% för bostadsrätterna. För Amhult 2 visar detta fortsatt på att Göteborg är en region där det är tryck och att förutsättningarna för alternativet hyresrätt är gott på bostadsmarknaden

Den 26 augusti ägde styrelsemöte i Amhult 2 rum och därefter publicerades den 29 augusti delårsrapport för januari-juni 2019. Nettoomsättning för perioden uppgick till 22 243 TSEK och resultatet för perioden uppgick 8 493 TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 1,24 kronor per aktie. Den fullständiga rapporten finns på Amhult 2:s hemsida.

På återhörande.

Maria Nord Loft
VD