Organisation

Organisation och medarbetare

Koncernen har idag sju medarbetare och består av moderbolaget Amhult 2 AB (publ) med det helägda dotterbolaget Terrester AB, samt Terresters dotterbolag Amhult Centrumparkering AB och Charlie Bostads AB. Amhult 2 är den sammanfattande benämningen. Flertalet anställda har jobbat ett flertal år i bolag tidigare tillhörande huvudägaren Tipp Fastighets AB:s koncern. 

Bolaget strävar efter att i längst möjliga mån behålla sin platta och kompetenta organisation med snabba beslutsvägar. Det skall i bolaget råda ett ”litet företags” klimat. För våra anställda skall Amhult 2 stå för en stabil arbetsplats med liten personalomsättning, korta beslutsvägar och kostnadseffektiv organisation. Stämningen i företaget skall vara lättsam och positiv och i det dagliga arbetet skall ekonomiskt fokus, kvalitet, handlingskraft och ödmjukhet med kunden i fokus råda. Vid eventuella nyrekryteringar läggs stor vikt vid personliga egenskaper och kvaliteter.

VBK AB är bolagets projektledare, vilka driver projektet etapp II. Idén med att hyra tjänsten är att bolaget får en ”hel byrås” kvalitéer och kompetens bakom Amhult 2 och som endast utnyttjas vid behov.