Projekt Amhult 2

Projektutveckling de kommande åren

Amhult Centrum

Amhult är ett av Göteborgs för närvarande stora inflyttningsområden, där en helt ny förort till staden växer fram. Utbyggnaden har möjliggjorts genom att Torslanda Flygfält lades ner år 1977.

Det finns uttalade behov av ett större handelsutbud. Av köpkraften i Torslanda tillgodoses mindre än hälften på hemmaplan vad gäller dagligvaror. Det finns även ett behov av lokaler för förvaltning, kultur, kontor och annan service i stadsdelen.

Inom bostadssektorn kommer det att tillföras mer än 1 500 nya bostäder. Många av de stora fastighetsbolagen och byggherrarna är och har varit involverade i dessa byggen.

Attraktionskraften för Amhult ligger mycket i den underbara boendemiljön, med en lantlig miljö i närområdet samtidigt som storstaden finns runt hörnet. Med sitt läge vid Öckeröleden är det gångavstånd till havet, bad och båtliv i den bohuslänska skärgården.

Projekteringsutveckling

Utbyggnaden av Amhult Centrum kommer att ske i etapper och i nedan presenteras en preliminär projekteringsordning.

Avseende infrastrukturutvecklingen med bland annat gata, väg och flytt av till exempel ledningar har denna pågått under 2013 och slutfördes under första kvartalet 2016. Busstorget driftsattes i augusti 2014.

versiktsbild_inlagda_kvarter2.jpg

Kvarter Luftseglaren 1 (K) – Bostadsrätter
Kvarteret färdigställdes i juli 2014. För mer information se fliken Brf Luftseglaren till vänster.

Kvarter Stridsflyget (O) – Handel och parkering
Kvarteret färdigställdes maj 2016. För mer information klicka på fliken Kv. Stridsflyget till vänster.

Kvarter Radarflyget (P) – Handel
Kvarteret färdigställdes mars 2016. För mer information klicka på fliken Kv. Radarflyget till vänster.

Kvarter Q och R – Parkering
I kvarter Q och R  kommer parkeringsdäck att byggas för boende och för handeln i området. Dessutom kommer kvarteret att inrymma kontorslokaler och lokaler för handel.

Kvarter U – Kontor, handel
Kvarteret omfattar kontor och handel.  

Kvarter Signalflyget

Signalflyget 1 (N)

Även kvarter N vetter mot busstorget. Kvarteret planeras i första hand för bostäder, samt en mindre del för handel. Byggnation påbörjades 2015.  För mer information se fliken Kv. Signalflyget till vänster.  För mer information klicka på fliken Kv. Signalflyget till vänster.

Signalflyget 2 (L och M) – Bostäder
Kvarteren L och M som vetter mot busstorget kommer att inrymma bostäder i upplåtelseformen hyresrätt. Byggstart våren 2017.

Kvarter H – Bostäder
Kvarter H planeras för bostäder, antingen hyreslägenheter eller bostadsrätter. Möjligheter finns att på 700 m2 bebygga kvarteret med bostäder eller handel och livsmedelsförsäljning.

Kvarter I – Bostäder
Huvuddelen av kvarter I  kommer att inrymma bostäder. Möjlighet finns dock att inrymma 600 m2 handel i dessa ytor.

Kvarter Luftseglaren 2 (J) – Bostäder
Kvarter J utgörs i av bostäder. Byggstart hösten 2017.

Kvarter S och T – Bostäder
Kvarteren planeras inrymma bostäder. Här finns dock möjlighet att i ytan inrymma 1 900 m2 övrig handel.