Kölista bostäder

Beträffande bostäder

På grund av det stora intresset för bostäderna i Amhult Centrum etapp 2 samt Skogens Gård har vi infört en bostadskölista. För denna tjänst tar vi ut en administrationsavgift på 400 kr per kalenderår. 

Köplatsen aktiveras vid inbetalning av årsavgiften (400 kr) till vårt bankgiro nummer 5074-7849. Det skickas inte ut en påminnelse eller inbetalningskort om betalning av köavgiften. Märk betalningen med bostadskö och födelsedatum samt namn. Köplatsen är personlig och avser endast en lägenhet per köplats oavsett om flera namn har skrivits på köplatsen.

GDPR

För oss på Amhult 2 AB och koncernens samtliga bolag är det viktigt att skyddet av era personuppgifter upprätthålls och att behandlingen av dessa sker på ett tryggt sätt. Vi har därför uppdaterat vår policy och våra rutiner i enlighet med kraven i den nya lagen GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018. Läs mer om vår policy för personuppgifter här.

Fyll i Era uppgifter nedan för att anmäla Er till vår kö

Observera att det måste finnas antingen en adress, telefonnummer, eller email-adress för att vi ska kunna kontakta er.


 Hyresrätt
 Bostadsrätt
 1 ROK
 2 ROK
 3 ROK
 4 ROK
 5 ROK
 Ja
 Nej
 Ja
 

Så här går köandet till

  • Din köplats aktiveras när vårt system bekräftat din inbetalning, från denna aktiveringsdag börjar du samla tid i kön
  • Oavsett när under året du betalar in 400 kr så gäller inbetalningen under innevarande år (t.o.m. 31/12)
  • Från 1/1 året därpå är köplatsen vilande tills dess ny inbetalning för året är gjord, betalar du in före årsskiftet för det kommande året blir köplatsen inte vilande
  • Är köplatsen vilande samlas dagarna in, men registreras inte, alla insamlade dagar registreras däremot när vårt system bekräftat den nya inbetalningen
  • Om inte inbetalning sker under det nya året, före den automatiska utrensningen, förlorar du din tid i kön och måste påbörja köandet på nytt
  • Det skickas inte ut automatiska påminnelser om inbetalning från vårt system, istället kan du med fördel anteckna i din kalender att göra inbetalningen vid årsskiftet
  • En köplats gäller för en lägenhet oavsett hur många namn som skrivs på köplatsen
  • En lägenhet kan endast tilldelas ett av de namnen som finns på köplatsen, men det är även okej att skriva kontrakt tillsammans med någon som inte haft sitt namn på köplatsen, om ni avser att bo tillsammans där
  • Köplatsen gäller för samtliga lägenheter, kommande och befintliga. Köplatsen gäller även för alla typer av lägenheter oavsett vad du anmält ditt intresse för, du kan alltså ändra ditt intresse under kötiden