Kvarteret Luftseglaren II

Moderna och bekväma hyresrätter

Kvarteret Luftseglaren

  • slider Image
  • slider Image
  • slider Image
  • slider Image
  • slider Image
  • slider Image
  • slider Image
  • slider Image
  • slider Image

Kvarter Luftseglaren II är systerkvarter med Kvarter Luftseglaren I som färdigställdes sommaren 2014 och där bostäderna försåldes som bostadsrätter. Amhult 2 har tecknat ett entreprenadkontrakt med RA Bygg AB avseende nybyggnation av detta kvarter, Luftseglaren II.

Kvarter Luftseglaren II omfattar ca 3 400 m2 BTA ovan mark och här kommer att byggas 36 lägenheter och ett garage i källarplan om 1938 m2 BTA med plats för ca 40 p-platser planerat för upplåtelseformen hyresrätt.

Projektet startade i augusti 2017 och kommer att vara färdigställd första perioden 2019. Projektet utförs som en totalentreprenad.