Vår verksamhet


Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

Amhult 2:s verksamhet består av fastighetsutveckling i egen regi, markförvärv, utveckling och förvaltning av hyresbostäder, kontor och kommersiella lokaler. Lokalerna är anpassade för både privata, kommunala och statliga hyresgäster och förvaltningar. Våra nuvarande hyresgäster för lokaler omfattar även restauranger, gym, friskvård, hotell och kontor.

Vår långsiktiga strategi är förvaltning av de bostäder och lokaler som vi bebygger i totalentreprenad.

Bolaget har en avgiftsbelagd kölista till våra hyreslägenheter som omfattar flera hundra sökanden.

Vårt långsiktiga behov av mark för bebyggelse är täckt för lång tid framöver, och i motsats till flera fastighetsutvecklare på marknaden producerar vi inte bostadsrättslägenheter utan endast hyresrättslägenheter.

 

Projekt: Kvarter Spitfire

80 hyreslägenheter färdigställs hösten 2023

Aktiekurs

Aktiekurs

Kortnamn: AMH2 B

Lista: Spotlight Stock Market

Amhult Centrum

Flygbilden visar Amhult Centrum före byggnationen påbörjades i mars 2013.