Pressmeddelande 2015

Nyheter och information

Här finner ni samtliga nyheter och information rörande Amhult2 och pågående projekt under 2015. För ytterligare information hänvisas till:

Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 031-92 38 33
Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30