Hantverkarhjälp

Hantverkarhjälpen - en hjälpande hand i både små och stora projekt

Vill du ha en annan färg i lägenheten? Behöver du hjälp med att sätta fast hyllor, tavlor eller fästen för TV och annan media? Behöver du dina fönster putsade?

Vi har ett brett kontaktnät av hantverkare i alla dess former som målare och snickare och hjälper er gärna vidare med ert projekt.

Vänligen beakta att förändringar i lägenheten som skadar dess bruksvärde ska ersättas av hyresgästen. Det är därför en god idé att samråda med fastighetsvärden före en åtgärd företas i lägenheten.

För att förfråga oss om hantverkarhjälp, vänligen skicka in ett ärende i ärendehanteringssystemet, se mer under "Felanmälan och Förvaltningsärenden", eller skicka in ett ärende direkt i ärendehanteringssystemet.