Nyheter och viktig information

Här publiceras all viktig information och alla nyheter

Denna sida är viktig att hålla koll på under din boendetid hos oss. I första hand informeras våra hyresgäster genom de wallpads som finns vid era postfack. Skulle wallpads inte fungera informeras ni via hemsidan och eventuellt via email.

Miljösatsning i våra kvarter

Vi vill gärna vara med samhället och värna om miljön så gott vi kan. Därför har vi förberett för hushållsnära sortering av avfallet i alla våra hus, både i lägenheten genom extra många sorteringskärl, och i miljörummet genom de olika kärlen för olika typer av avfall. Hjälp oss att ta hand om vår natur!