Brf Luftseglaren - bostadsrätter

Brf Luftseglaren

Första pålen i backen

Luftseglaren juni 2013

Luftseglaren våren 2013

Luftseglaren augusti 2013

Luftseglaren sommaren 2013

Luftseglaren oktober 2013

Luftseglaren oktober 2013

Luftseglaren oktober 2013

Utsikt från kranen Luftseglaren oktober 2013

Utsikt från kranen oktober 2013 Luftseglaren

Luftseglaren november 2013

Luftseglaren december 2013

Luftseglaren december 2013

Luftseglaren december 2013

Luftseglaren

Luftseglaren december 2013

Luftseglaren mars 2014

Luftseglaren med putsad fasad mars 2014

Luftseglaren mars 2014

Luftseglaren mars 2014

Luftseglaren mars 2014

Luftseglaren mars 2014

Luftseglaren mars 2014

Luftseglaren mars 2014

Luftseglaren mars 2014

Luftseglaren gavel radhus mars 2014

Luftseglaren mars 2014

Luftseglaren mars 2014

Luftseglaren mars 2014

Luftseglaren färdigställd

Luftseglaren färdigställd

Luftseglaren färdigställd

Luftseglaren färdigställd

Luftseglaren färdigställd

Den 8 mars 2013 togs det första spadtaget för Bostadsrättsföreningen Luftseglaren i Amhult. Fastigheten benämnd kvarter K inrymmer 52 bostadsrätter.

Projekteringsarbetet för fastigheten pågick under senare delen av 2012 med upphandling av byggnationen och samordning med övriga entreprenörer i området. Till huvudentreprenör utsågs efter upphandling Wäst-Bygg, som hade ansvaret för byggnationen. Brf Luftseglaren är nu färdigställt och inflyttad.