Detaljplanen

Detaljplanen

Detaljplanen för Amhult Centrum etapp II var utställd under perioden 13 april till 17 maj 2011. Den 29 november 2011 tog Byggnadsnämnden i Göteborgs Stad beslut om antagande av detaljplanen och den 2 januari 2012 vann planen ”laga kraft”.

Plankarta 1

Detaljplanekarta 1

Plankarta 2

Detaljplanekarta 2

Illustration Amhult

Illustration plankarta 1

Illustration Amhult 2

Plankartor och illustrationer