Kvarteret Radarflyget - Handel

Kv Radarflyget

Radarflyget februari 2015

Radarflyget februari 2015

Radarflyget december 2014

Radarflyget mars 2015

Radarflyget i mars 2015

Radarflyget i mars 2015

Radarflyget i mars 2015

Radarflyget i mars 2015

Radarflyget mars 2015

Radarflyget 150329

Radarflyget 150329

Radarflyget 150329

Radarflyget april 2015

Radarflyget april 2015

Radarflyget juni 2015

Radarflyget juni 2015

Radarflyget juni 2015

Augusti 2015

Augusti 2015

Augusti 2015

Augusti 2015

Radarflyget oktober 2014

Radarflyget oktober 2014

Radarflyget februari 2015

Radarflyget februari 2015

Radarflyget februari 2015

Radarflyget augusti 2014

Radarflyget augusti 2014

Radarflyget augusti 2014

Radarflyget augusti 2014

Flygbild Amhult etapp II september 2015

September 2015

September 2015

September 2015

September 2015

September 2015

September 2015

November 2015

November 2015

November 2015

April 2016

Radarflyget mars 2016

Maj 2016

Maj 2016

Maj 2016

Maj 2016

Maj 2016

Kv. Radarflyget 1 januari 2021 - hämt stationer Willys.

Amhult 2 tecknade ett entreprenadkontrakt med Wästbygg AB avseende nybyggnation av Radarflyget 206:1. Den totala investeringen uppgick till ca 150 miljoner kronor och kvarteret färdigställdes och driftsattes slutligt i april 2016.

Projektet inleddes i juni 2014 och stor vikt lades vid att skapa en modern handelsfastighet där hyresgästerna Willys skall driva dagligvaruhandel och Friskis & Svettis en träningsanläggning. Huset innehåller även lokaler för företagshotell och kontor. Hela fastigheten omfattar ca 8 000 m2. Under fastigheten finns en komplett parkeringsanläggning med ca 150 parkeringsplatser.

Friskis & Svettis öppnade sin verksamhet den 26 december 2015 och i april 2016 öppnade en Willysbutik.

I maj 2017 tecknades ett tjugoårigt hyresavtal med Folktandvården Västra Götaland som omfattar totalt drygt 706 kvadratmeter i detta hus.

Ytan innebar en utbyggnad av fastigheten med ca 400 m2 på ännu ej utnyttjad byggrätt på plan två. Tillträde skedde l första kvartalet 2018.

Fastigheten är fullt uthyrd.

Utbyggnad av hotellet

Under hösten 2019 påbörjades ytterligare en utbyggnad av kvarter Radarflyget 206:1. Tillbyggnaden omfattade en nytillkommen byggnadsarea om 413 m2 BTA (byggnadsteknisk area) på plan två. Hotel Torslanda kommer att utökades med ytterligare 12 hotell lägenheter och innehåller idag 40 hotell lägenheter som bedrivs i Amhults 2:s regi. 

 

 

  • slider Image
  • slider Image
  • slider Image
  • slider Image

Utökning av Hotell Torslanda oktober 2019.

 

 

September 2017. Påbyggnad av Folktandvårdens nya lokaler.