Kvarter Signalflyget 2

Signalflyget 1 & 2 består av moderna och särpräglade hyreslägenheter

Kvarter Signalflyget 2

 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image
 • slider Image

Kvarter Signalflyget II är systerkvarter med Kvarter Signalflyget I som färdigställdes i slutet av mars 2017 och Amhult 2 tecknade entreprenadkontrakt med AF Bygg Göteborg AB avseende nybyggnation av detta kvarter.

Kvarter Signalflyget omfattar ca 5 900 m2 BTA och här har byggts 64 lägenheter och ett garage i källarplan med plats för 57 p-platser med upplåtelseformen hyresrätt.

Projektet startade i april 2017 och färdigställdes i december 2018. Projektet utfördes som en totalentreprenad.